Toplam Kalite ve Sürdürülebilirlik

Küresel Kalite Ortağınız
Gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz her proje, tasarım ve üründe kaliteyi önceliklerin en tepesine koyuyoruz. 'Sürekli Gelişim ile Değişimi Yaşamak' vizyonuyla, yeni ürün devreye almadan seri üretime, tasarımdan kalıp yapımına firma içi ve dışı bütün süreçlerde kalite, yönetim felsefemiz ana fikri oluşturuyor. Kaynağında sürdürülebilir kalitenin sağlanabilmesi için kalite sistemimizin bütün araçlarını kullanıyor ve bütün ekip arkadaşlarımızı bu fikrin etrafında yaratıcı ve üretken olmaya teşvik ediyoruz. 

Toplam kalite sistemimiz aşağıdaki standartlarla belgelendirilmiştir.

- ISO 9001:2015 - 1994 (Sektöründe ilk firma)
- ISO 14001:2015 - 2005
- IATF 16949:2016 - 2009

- TS 45001:2018 - 2010

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ENERJİ POLİTİKAMIZ       

ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş olarak tüm faaliyetlerimizde, insan haklarına, etik kurallara, iş sağlığı ve güvenliğine, çevre kirliliğinin ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına, enerji verimliliğine önem vermek ve sürdürülebilir kılmak en temel politikamızdır.

Bu doğrultuda faaliyetlerimize uygun atık yönetim planları oluşturmak, çevreyi korumak, etkilerini kontrol altında tutmak, yaşam döngüsünü göz önünde bulundurmak, gelecek kuşakların yaşam haklarına saygı göstermek ve sürekli iyileştirmek şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır.

Enerji verimliliğini sağlamak, sera gazı salınımı ve çevresel etkileri de azaltmak amacıyla önemli enerji kullanımlarını tespit ederek, enerji verimliliği faaliyetleri planlayarak, tasarım ve satın alma süreçlerini aynı amaç doğrultusunda yürüterek ve paydaşlarımızda farkındalık yaratarak etkin enerji yönetim yaklaşımı taahhüt ederiz.

“Önce İş Güvenliği” prensibiyle, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak üzere risk ve fırsatları değerlendirmek, değişimi yönetmek, ekipman ve iş aracı seçiminde iş sağlığı ve güvenliğini göz önünde bulundurmak, mühendislik kontrolleri ile emniyetli prosesler oluşturmak, salgın hastalık ve acil durumlar için önlemler almak, uygun kişisel koruyucu ekipman temin etmek ve kullanılmasını sağlamak, ergonomik çalışmalar yapmak ve periyodik sağlık kontrollerini gerçekleştirerek meslek hastalıklarını önlemek öncelikli sorumluluğumuzdur.

ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği başta kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri olmak üzere tüm uygunluk yükümlülüklerine bağlı kalarak ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre ve ISO 50001 Enerji standartlarına uygun yönetim sistemlerini oluşturmuş, yürütmek üzere gerekli kaynakları sağlamış ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirmektedir. Paydaşlarımızdan da iş sağlığı güvenliği, çevre ve enerji verimliliği konularına duyarlı çalışma beklenmekte, fabrikamızda yürütülen tüm faaliyetlerin tarafımızca belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülmesi sağlanmaktadır.